Materiály

 

Ďalšie vzdelávacie materiály

V praxi pri vzdelávaní školiacich pracovníkov v oblasti metód tvorby ľahko čitateľných textov a zapojení osôb s mentálnym postihnutím do procesu tvorby textov vám môžu pomôcť nasledujúce materiály.SK_brochures

  1. Školiaci program pre pracovníkov v oblasti celoživotného vzdelávania zameraný na vzdelávanie v oblasti tvorby ľahko čitateľných a ľahko zrozumiteľných textov.
  2. Usmernenia týkajúce sa zapojenia osôb s mentálnym postihnutím do tvorby ľahko čitateľných a ľahko zrozumiteľných textov.