Domov


Vytvárajte prístupné informácie!

Pre ľudí s mentálnym postihnutím majú informácie mimoriadny význam.

  • Aby sa mohli naučiť nové veci.
  • Aby sa stali súčasťou spoločnosti.
  • Aby poznali svoje práva a domáhali sa ich.
  • Aby sa mohli rozhodovať a konať samostatne.

Osoby s mentálnym postihnutím majú právo na informácie, ktoré sú ľahko čitateľné a ľahko zrozumiteľné.