Projekty

 

Vytváranie ciest k celoživotnému vzdelávaniu dospelých ľudí s mentálnym postihnutím

Celoživotné vzdelávanie neznamená pre osoby s mentálnym postihnutím len učiť sa nové zručnosti alebo odbornú prípravu Znamená aj zapojenie sa do spoločnosti, možnosť samostatného zastúpenia a možnosť väčšieho vplyvu na každodenný život a vlastnú budúcnosť. Avšak jednou z najväčších prekážok prístupu osôb s mentálnym postihnutím k programom celoživotného vzdelávania je nedostatok prístupných materiálov odbornej prípravy dospelých a informačných materiálov v ľahko zrozumiteľnom jazyku.

S cieľom zlepšiť prístupnosť týchto programov sa v rámci projektov Pathways (Vytváranie ciest) vypracovali európske zásady ľahkej čitateľnosti materiálov na vzdelávanie dospelých a elektronické vzdelávanie. Projekty Pathways II stavajú na výsledkoch pôvodného projektu Pathways a zvyšujú jeho dosah, pričom pokrývajú takmer celú Európsku úniu. Ďalšie informácie o projekte Pathways nájdete na www.life-long-learning.eu.

EU flag LLP EN-01 web S podporou programu celoživotného vzdelávania Európskej únie