PRIROČNIKI

Dodatni priročniki

V priročnikih so opisani postopki, ki nam pomagajo pri usposabljanju ljudi
za pripravo informacij v lahko berljivi in razumljivi obliki.

Opisani so tudi postopki, kako vključiti ljudi z motnjami v duševnem razvoju
v pripravo lahko berljivih in razumljivih informacij.

  1. NE PIŠITE ZA NAS BREZ NAS. SODELOVANJE LJUDI Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU PRI PISANJU LAHKO BERLJIVIH IN RAZUMLJIVIH BESEDIL
  2. USPOSABLJANJE UČITELJEV VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA. SMERNICE ZA PISANJE LAHKO BERLJIVIH IN RAZUMLJIVIH BESEDIL
  3. NAREDIMO UČENJE LAHKO. PRIPOROČILA UČITELJEM ZA PRIPRAVO UPORABNIKU PRIJAZNIH TEČAJEV VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA.