Materijali

Dodatni materijali za učenje

Dodatni materijali koji mogu pomoći u edukaciji
osoba za izradu lako razumljivih informacija i
uključivanju osoba s intelektualnim teškoćama u postupak izrade:HR_brochures

 1. Osposobljavanje nastavnika u cjeloživotnom učenju
  kako da pišu tekstove u lako razumljivom obliku.
 2. Ne pišite za nas bez nas
  uključivanje osoba s intelektualnim teškoćama
  u pisanje lako razumljivih tekstova.
 3. Brošura Podučavanje može biti lako
  daje preporuke za nastavnike u cjeloživotnom učenju
  kako učiniti njihove programe pristupačnijima.