Materiały

 

Dodatkowe materiały edukacyjne

Wymienione poniżej materiały dodatkowe stanowią praktyczną pomoc dla osób prowadzących szkolenia dotyczące metod opracowywania tekstów łatwych do czytania oraz zapewnienia udziału osób z niepełnosprawnością intelektualną w procesie pisania.EN_brochures

  1. Program szkoleniowy dla pracowników kształcenia ustawicznego określający zasady pisania tekstów łatwych do czytania i zrozumienia.
  2. Zalecenia dotyczące zapewnienia udziału osób z niepełnosprawnością intelektualną w procesie pisania tekstów łatwych do czytania i zrozumienia.
  3. Broszura nosząca tytuł „Nauczanie może być łatwe” zawierająca przeznaczone dla pracowników kształcenia ustawicznego zalecenia dotyczące zwiększenia dostępności prowadzonych zajęć.