Priemonės

Papildomos mokymo priemonės

Šios papildomos priemonės gali praktiškai padėti personalo mokymuose apie lengvai skaitomos kalbos metodus ir įtraukiant žmones su proto negalia į rašymo procesą.LT_brochures

  1. Mokymosi visą gyvenimą personalo mokymo programa skirta tam, kad išmokti rašyti tekstus lengvai skaitoma ir suprantama kalba.
  2. Gairės, kaip įtraukti proto negalią turinčius žmones, į tekstų rašymą lengvai skaitoma ir suprantama kalba.
  3. Buklete “Mokymas gali būti lengvas” pateikiamos rekomendacijos mokymosi visą gyvenimą personalui, kaip padaryti jų mokymus labiau prieinamais.