DOMOV


Informacije, ki jih pripravimo, morajo biti dostopne!

Za ljudi z motnjami v duševnem razvoju je zelo pomembno,
da so informacije dostopne.

Pomagajo jim.

  • da se učijo novih spretnosti
  • da sodelujejo v družbi
  • da poznajo svoje pravice in jih zagovarjajo
  • da sami sprejemajo odločitve.

Ljudje z motnjami v duševnem razvoju imajo pravico do informacij,
ki so lahko berljive in razumljive.