PROJEKTI

Poti do izobraževanja odraslih z motnjami v duševnem razvoju

Za ljudi z motnjami v duševnem razvoju je vseživljenjsko učenje pomembno
za učenje novih spretnosti ali za strokovno izobraževanje.

Pomembno je tudi za njihovo vključevanje v družbo, za njihovo večjo samozavest in pri usposabljanju za odločanje o lastnem življenju.

Ljudje z motnjami v duševnem razvoju so prikrajšani za vseživljenjsko izobraževanje. Razloga za to sta 2.

  1. Programov vseživljenjskega učenja, ki so dostopni ljudem z motnjami v duševnem razvoju, je zelo malo.
  2. Zelo malo je tudi lahko berljivih in razumljivih učnih gradiv.

Da bi izboljšali dostopnost programov vseživljenjskega učenja so v sklopu projekta Poti do izobraževanja odraslih z motnjami v duševnem razvoju – 1 (Pathways I) napisali Evropska pravila za pripravo informacij v lahko berljivi in razumljivi obliki in priročnike v elektronski obliki.

S projektom Poti do izobraževanja odraslih z motnjami v duševnem razvoju – 2 (Pathhways II) so delo nadaljevali.

Povečali so ozaveščenost in zagotovili sodelovanje držav iz vse Evropske unije.

Več informacij o projektih
Poti do izobraževanja odraslih z motnjami v duševnem razvoju
najdemo na www.life-long-learning.eu.

Poti do izobraževanja odraslih z motnjami v duševnem razvoju – 1
(Pathways I)
Trajanje 2007-2009
Financirano s strani Evropske Komisije, Agencije za Izobraževanje, Avdio-vizualne in Kulturo v sklopu Grundtvig Programa
Številka projekta 134174-LLP-1-2007-1-BE-GRUNDTVIG-GMP
Koordinator projekta Inclusion Europe
Partnerji Enable Ace (Škotska)
Me Itse ry (Finska)
UNAPEI (Francija)
Nous Aussi (Francija)
Inclusion Ireland (Irska)
Das Büro für leichte Sprache of Lebenshilfe Bremen (Nemčija)
FENACERCI (Portugalska)
Atempo (Avstrija)
VILTIS (Litva)
Poti do izobraževanja odraslih z motnjami v duševnem razvoju – 2
(Pathways II)
Trajanje 2011 – 2013
Financirano s strani Evropske Komisije, Agencije za Izobraževanje, Avdio-vizualne in Kulturo v sklopu Programa Vseživljenjskega učenja, aktivnost 4
Številka projekta 519328-LLP-1-2011-1-BE-KA4-KA4MP
Koordinator projekta Inclusion Europe
Projektni partnerji Association for Self-Advocacy (Croatia)
SPMP (Češka)
EVPIT (Estonija)
ÉFOÉSZ (Madžarska)
Anffas, (Italija)
Rupju Berns (Latvija)
Zveza Sožitje (Slovenija)
ZPMPvSR (Slovaška)
FEAPS (Španija)
EU flag LLP EN-01 web S podporo Programa Vseživljenjskega učenja Evropske Unije