Početna stranica


Napravite pristupačne informacije!

Informacije su važne za osobe s intelektualnim teškoćama da:

  • nauče nove stvari
  • budu dio društva
  • znaju o svojim pravima i da se bore za svoja prava
  • samostalno donose odluke

Osobe sa intelektualnim teškoćama
imaju pravo na lako razumljive informacije.