PAGRINDINIS PUSLAPIS


Parenk prieinamą informaciją!

Žmonėms su proto negalia turėti informaciją yra svarbu.

Informacija leidžia:

  • Sužinoti naujų dalykų.
  • Dalyvauti visuomenės veikloje.
  • Žinoti savo teises ir jas ginti.
  • Apsispręsti ir pasirinkti.

Žmonės su proto negalia turi teisę gauti informaciją lengvai skaitoma kalba.