Dzīvesvieta


Padariet savu informāciju pieejamu!

Informācija cilvēkiem ar intelektuālo invaliditāti ir ļoti svarīga:

  • lai apgūtu jaunas lietas,
  • lai iekļautos sabiedrībā,
  • lai zinātu savas tiesības un aizstāvētu tās,
  • lai pieņemtu lēmumus un veiktu izvēli.

Cilvēkiem ar intelektuālo invaliditāti ir tiesības saņemt informāciju, kas ir viegli lasāma un saprotama.