Algus


Muuda oma info kättesaadavaks!

Vaimse mahajäämusega inimeste jaoks on informatsioon väga oluline, aidates neid järgmises:

  • uute asjade õppimine,
  • ühiskonnaelus osalemine,
  • oma õiguste mõistmine ja nende eest seismine,
  • otsuste vastuvõtmine ja valikute tegemine.

Vaimse mahajäämusega inimestel on õigus saada kergesti loetavat ja lihtsalt mõistetavat informatsiooni.