Projektai

Kelias į suaugusiųjų proto negalią turinčių žmonių švietimą

Žmonėms, turintiems proto negalią, visą gyvenimą trunkantis mokymasis yra mokymai ne tik apie naujus įgūdžius ar profesinį mokymą. Tai mokymai apie integraciją į visuomenę, apie atstovavimą sau, apie didesnę kontrolę savo kasdieniame gyvenime ir ateityje. Tačiau viena iš pagrindinių kliūčių dėl prieinamumo prie visą gyvenimą trunkančių mokymosi programų yra suaugusiųjų mokymų prieinamumo ir informacinės medžiagos lengvai skaitoma kalba stoka.

Tam, kad pagerinti šių programų prieinamumą, Pathways projektai sukūrė Europinius Lengvai Skaitomos kalbos standartus ir e-mokymosi medžiagą suaugusiųjų švietimui. Patheway II remėsi pirminio Pathway projekto rezultatais ir padidino jo įtaką, apimant beveik visą Europos Sąjungą. Daugiau informacijos apie projektą rasite www.life-long-learning.eu

EU flag LLP EN-01 web Europos Sąjungos Mokymosi visą gyvenimą programos parama