Europski znak

Kako koristiti Europski znak za lako razumljive materijale?

Inclusion Europe je napravio znak za lako razumljive materijale.

Kada vidite ovaj znak na dokumentu
to znači da je tekst lako razumljiv.
Svi mogu koristiti znak za lako razumljive materijale.

Možete ga koristiti u svom
lako razumljivom dokumentu, brošuri ili web stranici.
Znak za lako razumljive materijale je besplatan
ali morate poštivati sljedeća pravila:

 • vaš dokument treba biti napisan prema pravilima
  za izradu lako razumljivih informacija
 • ova pravila se zovu Europski standardi za izradu lako razumljivih materijala
 • barem jedna osoba s intelektualnim teškoćama
  treba pročitati vaš tekst i reći da li je lako razumljiv.

U nastavku možete vidjeti još neka pravila
za korištenje znaka za lako razumljive materijale.

Pravila za korištenje znaka za lako razumljive materijale

 

 1. Osobe koji koriste znak za lako razumljive materijale
  trebaju poštivati Europske standarde za izradu lako razumljivih informacija
  Ovo su upute za korištenje znaka za lako razumljive materijale.
 1. Boja: Plava:
 • PANTONE – 072;
 • CMYK – Cyan 100%, Magenta 87%, Black 6%;
 • RGB: 26-63-147;
 • WEB: #333399
  1. Najmanja veličina: 15 mm
 1. Kada pišete u lako razumljivom obliku
  osobe s intelektualnim teškoćama trebaju provjeriti
  vaš tekst i reći da li je lako razumljiv.
  Imena osoba koje su provjeravale tekst
  trebaju biti napisana u tekstu.
 2. U tekstu trebate napisati rečenicu:
  © Europski znak za lako razumljive materijale: Inclusion Europe.
  Više informacija na easy-to-read.eu”.

 

Inclusion Europe ima pravo zabraniti
korištenje znaka za lako razumljive informacije
ako se znak u materijalima ne koristi prema pravilima.

Znak za lako razumljive informacije …………………………………. gif ETR
Znak za lako razumljive informacije ………………………………… jpg ETR
Znak za lako razumljive informacije ………………………………… tiff ETR