Euroopa logo

Kuidas kasutada lihtsasti loetavat Euroopa logo?

Inclusion Europe lõi lihtsasti loetava logo.

Kui dokument on varustatud logoga,
annab see märku, et dokument on kergesti loetav ja lihtsasti mõistetav.

Igaüks võib seda logo kasutada.
Võite seda kasutada oma kergesti loetavas dokumendis, brošüüris või veebilehel.
Logo kasutamine on tasuta.

Kuid järgida tuleb mõnda reeglit:

 • dokument peab olema koostatud vastavalt kergesti loetava informatsiooni reeglitele,
  neid reegleid nimetatakse Euroopa standarditeks, mis aitavad muuta informatsiooni kergesti loetavaks ja lihtsasti mõistetavaks,
 • vähemalt üks vaimse mahajäämusega inimene peab olema dokumenti lugenud ja kinnitanud, et seda on kerge lugeda ja lihtne mõista.

Allpool on toodud teisigi reegleid selle kohta, kuidas kergesti loetavat logo kasutada.

Kergesti loetava logo kasutamise tingimused

 

 1. Logo kasutajad peavad järgima „Euroopa standardeid, mis aitavad muuta informatsiooni kergesti loetavaks ja lihtsasti mõistetavaks”.
 2. Logo kasutamisel tuleb kinni pidada järgmistest juhistest:
  1. Värvus: Sinine:
 • PANTONE – 072;
 • CMYK – cyan 100%, magenta 87%, must 6%;
 • RVB: 26-63-147;
 • WEB: #333399
  1. Miinimummõõtmed: 15 mm
 1. Vähemalt üks vaimse mahajäämusega inimene, kelle emakeel on teie tekstis kasutatav keel, peaks teksti üle vaatama. Selle inimese nimi peab olema brošüüris ära toodud.
 2. Väljaantavase teksti tuleb kirjutada järgmine lause: „© Kergesti loetav Euroopa logo: Inclusion Europe. Rohkem teavet aadressil easy-to-read.eu”.

Inclusion Europe jätab endale õiguse tühistada kergesti loetava Euroopa logo kasutamise luba, juhul kui tekib tõsiseid kahtlusi, kas välja antava materjali koostamisel on kergesti loetavavuse reegleid järgitud.

Kergesti loetav logo …………………………………. gif ETR
Kergesti loetav logo ………………………………… jpg ETR
Kergesti loetav logo ………………………………… tiff ETR