Projektid

Täiskasvanuõppe võimalused vaimse mahajäämusega inimestele

Vaimse mahajäämusega inimeste jaoks ei tähenda elukestev õpe mitte ainult uute oskuste omandamist või kutsekoolitust. See aitab neil ühiskonnaelus osaleda, võimaldab neil ennast väljendada ja saada suuremat kontrolli oma igapäevaelu ja tuleviku üle. Kuid üks peamisi takistusi, mis ei lase vaimse mahajämusega inimestel elukestva õppe programme kasutada, on täiskasvanuõppe informatsiooni ja materjalide vähene kättesaadavus lihtsasti mõistetavas keeles.

Et parandada nende programmide kättesaadavust, on Pathwaysi projektid välja töötanud kergesti loetavad Euroopa standardid täiskasvanuõppele ja e-õppe materjalidele. Pathways II on välja kasvanud algsest Pathwaysi projektist, mille mõju on kasvanud, kattes nüüd peaaegu terve Euroopa Liidu. Pathwaysi projekti kohta leiate rohkem teavet aadressil www.life-long-learning.eu.

EU flag LLP EN-01 web Euroopa Liidu elukestva õppe programmi toetusel