Projekty

 

Możliwości edukacyjne dla osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną

W przypadku osób z niepełnosprawnością intelektualną, proces uczenia trwa przez całe życie i polega nie tylko zdobywaniu nowych umiejętności lub szkoleniu zawodowym. Jego celem jest przede wszystkim zapewnienie tym osobom możliwości uczestniczenia w życiu społecznym, reprezentowania swojej osoby oraz sprawowania kontroli nad swoim codziennym życiem i przyszłością. Niemniej jednak, jedną z głównych barier dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w zakresie dostępu do programów kształcenia ustawicznego jest brak dostępnych materiałów szkoleniowych dla osób dorosłych oraz materiałów informacyjnych sporządzonych w języku łatwym do zrozumienia.

Aby zwiększyć dostępność tych programów, w ramach projektów Pathways opracowane zostały europejskie normy „Easy-to-Read”, przeznaczone do wykorzystania w ramach działań edukacyjnych dotyczących osób dorosłych oraz w materiałach szkoleniowych w postaci elektronicznej (e-learning). W programie Pathways II wykorzystywane są doświadczenia pozyskane podczas realizacji początkowego programu Pathways, a podstawowym celem jest rozszerzenie projektu i zapewnienie jego realizacji we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Szczegółowe informacje dotyczące projektu Pathways są dostępne pod adresem www.life-long-learning.eu.

EU flag LLP EN-01 web Przy wsparciu programu Unii Europejskiej Lifelong Learning („Kształcenie Ustawiczne”)