Europejskie logo

W jaki sposób można wykorzystywać europejskie logo „łatwe do czytania”?

Organizacja Inclusion Europe opracowała logo „easy-to-read” („łatwe do czytania”).

Jeżeli logo jest umieszczone przy jakimkolwiek tekście,
oznacza to, że jest on łatwy do czytania i zrozumienia.

Logo może być wykorzystywane przez wszystkich.
Można więc swobodnie używać go w swoich tekstach, broszurach i na stronach internetowych.

Nie obowiązują żadne opłaty za korzystanie z logo.

Należy jednak przestrzegać następujących zasad:

 • Tekst musi być napisany zgodnie z obowiązującymi zasadami, dotyczącymi informacji łatwych do czytania.
  Zasady te zostały nazwane europejskimi normami
  dotyczącymi opracowywania informacji łatwych do czytania i zrozumienia.
 • Tekst musi zostać przeczytany przez co najmniej 1 osobę
  z niepełnosprawnością intelektualną, która potwierdza, że jest on łatwy do czytania i zrozumienia.

Poniżej zamieszczone zostały pozostałe zasady
dotyczące wykorzystywania logo „easy-to-read” („łatwe do czytania”).

 

Conditions for using the easy-to-read logo

 

 1. Wszystkie osoby używające logo muszą przestrzegać „Europejskich norm dotyczących opracowywania informacji łatwych do czytania i zrozumienia”.
 2. Wykorzystywanie logo podlega następującym zaleceniom:
  1. Kolor: Niebieski:
 • PANTONE – 072;
 • CMYK – Cyjan 100%, Magenta 87%, Czarny 6%;
 • RVB: 26-63-147;
 • WEB: #333399
  1. Minimalny rozmiar: 15mm
 1. Publikacja musi zostać przeczytana przez jedną lub więcej osób z niepełnosprawnością intelektualną, dla których język publikacji stanowi język ojczysty. Nazwiska osób, które sprawdziły w ten sposób treść publikacji muszą zostać zamieszczone w broszurze.
 2. Publikacja musi zawierać następującą wzmiankę: „© Europejskie logo Easy-to-Read: Inclusion Europe.” Więcej informacji na stronie easy-to-read.eu”.

Organizacja Inclusion Europe zastrzega sobie prawo wycofania zgody na wykorzystywanie europejskiego logo „easy-to-read” w przypadku, jeśli przesłane publikacje mogą budzić poważne wątpliwości co do faktu, że zasady opracowywania tekstów „easy-to-read” były przestrzegane podczas ich przygotowywania.

Easy-to-Read Logo …………………………………. gif ETR
Easy-to-Read Logo ………………………………… jpg ETR
Easy-to-Read Logo ………………………………… tiff ETR