Eurooppalainen merkki

Miten eurooppalaista selkokielen merkkiä käytetään?

Inclusion Europe teki selkokielen merkin.

Jos näet selkokielisen materiaalin merkillä merkityn dokumentin,
se tarkoittaa, että aineisto on helposti luettavaa ja ymmärrettävää.

Kaikki voivat käyttää merkkiä.
Voit käyttää sitä helposti luettavissa dokumenteissa, esitteissä tai nettisivuilla.

Merkin käytöstä ei tarvitse maksaa.

Täytyy kuitenkin noudattaa seuraavia ohjeita:

 • Dokumentti täytyy kirjoittaa helposti luettavan informaation
  ohjeiden mukaisesti.
  Näitä ohjeita kutsutaan eurooppalaisiksi standardeiksi, ja ne
  tekevät informaation helposti luettavaksi ja ymmärrettäväksi.
 • Vähintään yhden kehitysvammaisen henkilön on täytynyt lukea
  dokumentti ja todeta, että se on helposti luettava ja ymmärrettävä.

Alla voit nähdä muita ohjeita selkokielisen materiaalin merkin käytöstä.

Selkokielisen materiaalin merkin käyttöön liittyvät ehdot

 

 1. Merkkiä käyttävien henkilöiden täytyy noudattaa “Eurooppalaisen selkokielistandardin” määräyksiä.
 2. Merkin käytössä on noudatettava seuraavia ohjeita:
  1. Väri: Sininen:
 • PANTONE – 072;
 • CMYK – Cyan 100%, Magenta 87%, Musta 6%;
 • RVB: 26-63-147;
 • WEB: #333399
  1. Minimikoko: 15mm
 1. Julkaisun täytyy oikolukea yksi tai useampi kehitysvammainen henkilö, jonka äidinkieli on sama kuin julkaisun kieli. Oikolukijoiden nimet tulee näkyä esitteessä.
 2. Julkaisuissa tulee olla seuraava teksti: “© European Easy-to-Read Logo: Inclusion Europe. Lisätietoa saat sivustolta easy-to-read.eu”.

Inclusion Europe pidättää oikeuden peruuttaa luvan eurooppalaisen selkokielen merkin käyttöön, mikäli jätetyt julkaisut antavat aihetta epäillä, ettei helposti luettavan materiaalin sääntöjä ole noudatettu niiden valmistelussa.

 

Selkokielen merkki …………………………………. gif ETR
Selkokielen merkki ………………………………… jpg ETR
Selkokielen merkki ………………………………… tiff ETR