Eiropas standarti

Eiropas standarti viegli lasāmas un saprotamas informācijas veidošanai

Mums ir nepieciešams vairāk viegli izlasāmas un saprotamas informācijas.
Mums tas ir jādara vienādi.
Mums tas ir jādara pareizi.
Sekojiet šiem vienkāršajiem norādījumiem, lai padarītu savu informāciju viegli lasāmu un saprotamu.

Click here to download the European standards.

Norādījumi ir pieejami arī vēl 15 citās valodās.

.. LV_Information_for_all